เริ่มต้น Flutter ด้วยการสร้าง Hello World App แบบ Step by Step ละเอียดยิบ

หลังจากติดตั้งเครื่องมือต่างๆสำหรับการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และ Dart ไปแล้วนั้น หากใครยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดูวิธีการได้จาก “เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Flutter บน Windows แบบ Step by Step“ ธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่า Developer ในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาสักภาษาหนึ่งคือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงวลี “Hello World” ดังนั้นเพื่อมิให้เป็นการขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติอันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนี้ เราจึงเริ่มต้นพัฒนา Mobile Application แรกด้วย Flutter และ Dart โดยการสร้าง Hello World App แบบทีละขั้นตอน จับมือทำกันเลยที่เดียว แต่จะเพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปนิดหน่อย คือ เขียนในลักษณะแยก Class เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนต่อไป และเครื่องมือที่ใช้คือ…

Read More