การแก้ปัญหา Error “A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade” ในการพัฒนา Mobile App. ด้วย Flutter & Dart

การแก้ปัญหา Error “A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade” ในการพัฒนา Mobile App. ด้วย Flutter & Dart

หากทำการรัน Flutter Project โดยเฉพาะการพัฒนาด้วย Android Studio แล้วเจอปัญหา Error

* What went wrong:

Execution failed for task ‘:app:mergeDebugJavaResource’.

    A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade

   > com.google.common.base.VerifyException (no error message)

หรือ ดังรูป

A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade

สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการแก้ไขไฟล์ gradle.properties และ build.gradle ดังนี้

  1. ในไฟล์ gradle.properties ให้เปลี่ยนจาก

org.gradle.jvmargs=-Xmx1536m

เป็น

org.gradle.jvmargs=-Xmx1536m -Duser.country=US -Duser.language=en

  1. หากทำตามข้อที่ 1 แล้วยังเจอ Error เดิม ให้แก้ไฟล์ build.gradle ระดับ Project โดยให้เปลี่ยนจาก

classpath ‘com.android.tools.build:gradle:3.5.0’

เป็น

classpath ‘com.android.tools.build:gradle:3.4.2’

ซึ่งสาเหตุของปัญหานั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ถ้าดูจากการแก้ไขไฟล์ gradle.properties โดยแก้เป็น

org.gradle.jvmargs=-Xmx1536m -Duser.country=US -Duser.language=en

อาจเป็นไปได้ว่า เกิดจากการตั้งค่า Language and Legion ของระบบปฏิบัติการ ก็เป็นได้ ซึ่งหากทราบสาเหตุที่แน่ชัด เราจะอัปเดตให้ทราบโดยทั่วกันจ้า

ปล. สามารถใช้วิธีนี้แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา Android ด้วย Android Studio ได้เช่นกันครับผม

One thought on “การแก้ปัญหา Error “A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade” ในการพัฒนา Mobile App. ด้วย Flutter & Dart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *