การแก้ปัญหา Error “A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade” ในการพัฒนา Mobile App. ด้วย Flutter & Dart

หากทำการรัน Flutter Project โดยเฉพาะการพัฒนาด้วย Android Studio แล้วเจอปัญหา Error * What went wrong: Execution failed for task ‘:app:mergeDebugJavaResource’.     A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade    > com.google.common.base.VerifyException (no error message) หรือ ดังรูป สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการแก้ไขไฟล์ gradle.properties และ build.gradle ดังนี้ ในไฟล์ gradle.properties…

Read More