เริ่มต้น Flutter ด้วยการสร้าง Hello World App แบบ Step by Step ละเอียดยิบ

หลังจากติดตั้งเครื่องมือต่างๆสำหรับการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และ Dart ไปแล้วนั้น หากใครยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดูวิธีการได้จาก “เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Flutter บน Windows แบบ Step by Step“ ธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่า Developer ในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาสักภาษาหนึ่งคือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงวลี “Hello World” ดังนั้นเพื่อมิให้เป็นการขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติอันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนี้ เราจึงเริ่มต้นพัฒนา Mobile Application แรกด้วย Flutter และ Dart โดยการสร้าง Hello World App แบบทีละขั้นตอน จับมือทำกันเลยที่เดียว แต่จะเพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปนิดหน่อย คือ เขียนในลักษณะแยก Class เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนต่อไป และเครื่องมือที่ใช้คือ…

Read More

การแก้ปัญหา Error “A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade” ในการพัฒนา Mobile App. ด้วย Flutter & Dart

หากทำการรัน Flutter Project โดยเฉพาะการพัฒนาด้วย Android Studio แล้วเจอปัญหา Error * What went wrong: Execution failed for task ‘:app:mergeDebugJavaResource’.     A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade    > com.google.common.base.VerifyException (no error message) หรือ ดังรูป สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการแก้ไขไฟล์ gradle.properties และ build.gradle ดังนี้ ในไฟล์ gradle.properties…

Read More

วิธีการติดตั้ง Flutter บน Windows แบบ Step by Step

การเริ่มต้นพัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter และ Dart นั้น จำเป็นต้องทำการติดตั้ง Flutter SDK และเครื่องมือต่างๆให้พร้อมใช้งานก่อน ซึ่งวิธีการติดตั้ง Flutter บน Windows นั้นง่ายมาก ไม่ซับซ้อน เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเริ่มต้นการพัฒนาได้แล้ว System requirements ความต้องการทางด้านระบบหรือสเปคคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ ที่จะใช้ในการพัฒนา ควรเป็นดังนี้ ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 (64-bit) ขึ้นไป พื้นที่ Hard Disk: 400 MB ขึ้นไป (ยังไม่รวมพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือ IDE) CPU: Intel…

Read More